Fundația Corona oferă persoanelor fizice, ONG-urilor, agenților economici si autorităților publice servicii care sunt destinate sa contribuie la dezvoltarea competentelor si dezvoltarea economica a beneficiarilor, după cum urmează:

  • Dezvoltarea și implementarea de programe în domeniul socio economic
  • Dezvoltarea și implementarea de programe în domeniul protecției mediului
  • Dezvoltarea și implementarea de programe în domeniul cultural

De-a lungul istorie sale, solicitantul a implementat peste 60 de proiecte cu finanţare nerambursabile a căror valoare totală depăşeşte 15 milioane de euro (programe de finanţare accesate: Phare, Fondul Europa, Leonardo Da Vinci, Fondul ONG, fonduri guvernamentale gestionate de AFM, Camera Deputatilor, Ministerul Culturii, POS DRU, PRINCE).
Fundația Corona îşi propune o atitudine unitară de sensibilitate faţă de problemele oamenilor şi comunităţilor şi un exemplu de rezolvare pragmatică a acestora într-o societate ce se doreşte europeană şi globală. Astefel, de-a lungul timpului și-a valorificat resursele materiale și umane pentru a îndeplini o serie de obiective care se regăsesc în proiectele concepute dintre care enumerăm:

  • Sprijin acordat persoanelor vârstnice aflate în nevoie socială – eveniment social bianual, derulat în preajma sărbătorilor de Paște și de Crăciun care constă în activități de fundraising pentru 40 de vârstnici aflați în nevoie.
  • Promovarea dezvoltării durabile, a protecției mediului şi a biodiversității prin implementarea de programe care să determine un management sustenabil în ariile protejate.
  • Implicarea in comunitatea locala rurală prin asocierea cu alți actori locali in Grupuri de Acțiune Locala (GAL) cu scopul de a contribui la dezvoltarea locala.
  • Promovarea drepturilor femeii și egalitatea între femei și bărbați prin activarea ca membru în Asociaţia Romanian Women’s Lobby. Misiunea organizației Romanian Women’s Lobby este creșterea gradului de conștientizare referitor la problema egalității reale și efective între femei și bărbați în toate sferele vieții publice și în spațiul privat în Romania și Europa.
  • Sprijinirea persoanelor aflate în dificultate prin: creșterea competențelor persoanelor care nu au o calificare sau au o calificare redundantă prin oferirea de programe de instruire acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări, creșterea capacității de ocupare și de integrare socio-profesională a persoanelor din județul Iași aflate în căutarea unui loc de muncă, prin desfășurarea activităților de consiliere, mediere, consultanță antreprenorială și formare profesională.
  • Promovarea valorilor Uniunii Europene prin dezvoltarea de programe care să contribuie la promovarea acestora la nivelul cetățenilor Uniunii.
  • Promovarea cetăţeniei active şi a democraţiei participative implicând tineri şi activişti din ONG-uri.

Lasă un răspuns

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide