Proiectul abordează tema vizibilității scăzute a sectorului ONG (inițiative, activități, organizații) la nivelul publicului larg. Potrivit studiului Percepții privind activitatea ONG în România derulat de IRES, expresia societatea civilă este asociată cu 9 cuvinte/expresii pozitive, 8 negative și 5 neutre. Printre expresiile negative menționate de public amintim: ”este inexistentă”, ”ceva rău”, ”corupție”, și printre cele pozitive: ”implicare/ajutor pentru alții”, ”civism”, ”mai bun”. Din același studiu, rezultă că românii nu cunosc care sunt actorii societății civile, 49% și respectiv 60%, încadrând partidele politice și autoritățile publice în această categorie.
Publicul nu ajunge sa înțeleagă care este rolul și importanta ONG-urilor in ansamblu deoarece numărul acțiunilor de informare cu privire la societate civilă și sectorul ONG este foarte scăzut, iar atunci când au loc astfel de acțiuni, acestea îmbracă un caracter local și au o amploare mică.

Problema generală a proiectului pune accent pe gradul scăzut de vizibilitate al sectorului ONG in rândul publicului larg – oamenii cunosc prea puțin sau în prea puține cazuri: ce reprezintă sectorul ONG, care este rolul sectorului ONG, are sunt activitățile desfășurate de ONG-uri, care sunt faptele semnificative pe care le fac ONG-urile si care sunt schimbările induse de ONG-uri datorită cărora comunitatea în care trăiesc „o duce mai bine”, de ce trebuie să se implice în activitățile organizate de ONG-uri, de ce trebuie să răspundă la apelurile făcute de ONG-uri pentru susținerea unor cauze specifice.

Gradul scăzut de cunoaștere al populației cu privire la sectorul ONG se reflectă în: încredere scăzută în ONG-uri, participarea scăzută la activitățile organizate de ONG-uri, răspunsul slab la campaniile de donații organizate de ONG-uri, lipsa de implicare în acțiunile mobilizate de ONG-uri, inclusiv în activitățile cu caracter civic, finanțarea scăzută a sectorului ONG prin contribuția publicului larg – donații, 2%, alte contribuții.

Lasă un răspuns

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide