Proiectul Cioc. Cioc. Cine este? ONG este implementat de Fundația Corona din Iași în perioada 01 aprilie 2015 – 31 martie 2016. Proiectul are un buget total de 83.182,00 euro, din care 74.859,00 euro asistență financiară nerambursabilă.

Context general

Proiectul abordează tema vizibilității scăzute a sectorului ONG (inițiative, activități, organizații) la nivelul publicului larg. Potrivit studiului Percepții privind activitatea ONG în România derulat de IRES, expresia societatea civilă este asociată cu 9 cuvinte/expresii pozitive, 8 negative și 5 neutre. Printre expresiile negative menționate de public amintim: ”este inexistentă”, ”ceva rău”, ”corupție”, și printre cele pozitive: ”implicare/ajutor pentru alții”, ”civism”, ”mai bun”. Din același studiu, rezultă că românii nu cunosc care sunt actorii societății civile, 49% și respectiv 60%, încadrând partidele politice și autoritățile publice în această categorie.
Publicul nu ajunge sa înțeleagă care este rolul și importanta ONG-urilor in ansamblu deoarece numărul acțiunilor de informare cu privire la societate civilă și sectorul ONG este foarte scăzut, iar atunci când au loc astfel de acțiuni, acestea îmbracă un caracter local și au o amploare mică.

Problema generală a proiectului pune accent pe gradul scăzut de vizibilitate al sectorului ONG in rândul publicului larg – oamenii cunosc prea puțin sau în prea puține cazuri: ce reprezintă sectorul ONG, care este rolul sectorului ONG, are sunt activitățile desfășurate de ONG-uri, care sunt faptele semnificative pe care le fac ONG-urile si care sunt schimbările induse de ONG-uri datorită cărora comunitatea în care trăiesc „o duce mai bine”, de ce trebuie să se implice în activitățile organizate de ONG-uri, de ce trebuie să răspundă la apelurile făcute de ONG-uri pentru susținerea unor cauze specifice.

Gradul scăzut de cunoaștere al populației cu privire la sectorul ONG se reflectă în: încredere scăzută în ONG-uri, participarea scăzută la activitățile organizate de ONG-uri, răspunsul slab la campaniile de donații organizate de ONG-uri, lipsa de implicare în acțiunile mobilizate de ONG-uri, inclusiv în activitățile cu caracter civic, finanțarea scăzută a sectorului ONG prin contribuția publicului larg – donații, 2%, alte contribuții.

Scopul proiectului

Creșterea vizibilității sectorului ONG în rândul publicului larg din Regiunea Nord Est și a gradului de conștientizare în rândul cetățenilor cu privire la rolul și impactul societății civile asupra vieții tuturora și implicit de stimulare a implicării tinerilor în activitățile specifice ale ONG-urilor.

Activități principale

 1. Elaborarea unui set de 5 instrumente de promovare a sectorului ONG care să fie utilizate pentru creșterea gradului de vizibilitate al sectorului în mediile: online, social, educațional și mass media.
 2. Instruirea unui număr de 35 de studenți pentru a deveni reprezentanți și promotori ai societății civile și ai sectorului ONG.
 3. Informarea și sensibilizarea directă – face to face a unui număr de 10.000 de elevi din Regiunea de Nord Est cu privire la societatea civilă și sectorul ONG.
 4. Informarea și sensibilizarea unui număr de 10.000 de persoane din Regiunea de Nord Est cu privire la societatea civilă și sectorul ONG, prin utilizarea mijloacelor de informare electronice și prin social media.
 5. Implicarea unui număr de 5 publicații regionale în campania de promovare a societății civile și a sectorului ONG.

Grupul țintă

35 de Promotori ai societații civile

10.000 de elevi

10.000 de persoane din mediul online

Rezultate estimate

 • 10 clipuri, 10 postere electronice și un portal web destinate promovării activității și rolului sectorului ONG
 • 35 de promotori selectați și instruiți
 • 350 de sesiuni de informare organizate cu privire la societatea civilă și sectorul ONG
 • 10.000 de elevi informați cu privire la societatea civilă și sectorul ONG
 • creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța și rolul sectorului ONG în rândul a 10.000 de elevi
 • organizarea unui concurs cu elevii
 • crearea unei atitudini pro active și participative pentru tinerii informați
 • crearea unui ”curent viral în social media” cu privire la fenomenul ONG – implicare, responsabilitate civică, acțiune, inițiativă
 • crearea unei reacții de simpatie și implicare față de sectorul ONG
 • crearea unei atitudini pro active și participative a tinerilor
 • realizarea și postarea a cel puțin 20 de materiale media pentru promovarea sectorului ONG
 • crearea unei relații de cooperare ONG – Mass Media
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide